NederlandsEnglishDeutsch
 

Inschrijven voor de UsPDATE?

Laatste nieuws

Welkom bij USP Marketing Consultancy

USP Marketing Consultancy is een onderzoeks- en adviesbureau dat sinds 1992 onderzoek verricht naar en adviseert rond vraagstukken op het gebied van bouw, installatie, wonen, vastgoed, DHZ en inrichting.

Binnen deze gebieden is USP gespecialiseerd in onderzoek en advies voor een aantal marktpartijen en branches.   

De markt verandert, uw doelgroep verandert... zo verandert u mee!

De woningmarkt verkeert in zwaar weer, niet alleen zijn de verhuisbewegingen bijna tot stilstand gebracht, ook de taakverdeling tussen partijen verandert. Nog nooit kwamen er zoveel veranderingen af op het gezamenlijke speelveld van corporaties, zorgpartijen en gemeenten. Wat moeten, mogen en kunnen corporaties allemaal nog doen? Hoe pakt het scheiden van wonen en zorg in praktijk uit en welke rol krijgen verschillende partijen hierin? Eén ding is zeker; uw rol, uw mogelijkheden en uw taken zullen veranderen en u zult nog meer aangewezen zijn op constructieve samenwerking.

Daarnaast verandert de consument. Met de toenemende vergrijzing worden (jonge) senioren een steeds belangrijkere doelgroep voor uw organisatie. Daarbij komt dat wensen en behoeften ook veranderen. Maar wat zijn de wensen en behoeften van deze doelgroep nu en in de toekomst?

De komende maanden zal USP een grootschalig onderzoek uitvoeren onder zowel marktpartijen als consumenten dat als input zal dienen voor het congres op donderdag 16 mei. Op die middag zullen sprekers vanuit zowel de corporatie-, de zorg-, de welzijnssector als de overheid ons hun visie op de toekomst geven en uiteraard vergeten wij de mening van de consument niet

Thema’s die hier zeker bij aan bod komen zijn:

  • Door de vergrijzing zal binnen enkele jaren voor veel corporaties het merendeel van haar klantgroep uit ‘senioren’ bestaan. Welke invloed heeft dit op uw bedrijfsvoering?
  • De ‘senior’ van nu is niet te vergelijken qua achtergrond, behoeften en wensen met de ‘senior’ over 20 jaar. Wat zijn de belangrijkste verschillen?
  • Het scheiden van wonen en zorg roept nog steeds enorm veel vragen op voor corporaties, zorgpartijen en gemeenten.
  • Waar liggen de kansen voor de verschillende partijen nu en in de toekomst?
  • Het kabinetsbeleid heeft grote gevolgen voor de rol en werkgebieden van corporaties, zorgpartijen en gemeenten. Wat kan de maatschappij van deze partijen verwachten en hoe kunnen samenwerkingsverbanden het beste tot stand komen?

Locatie en programma zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Het congres wordt u door USP kosteloos aangeboden. Wel zijn het aantal plaatsen beperkt, dus schrijf u nu alvast in: klik hier.

Meer informatie?
Neem contact op met USP Marketing Consultancy, Martijn Verschoor (010-2066900 of verschoor@usp-mc.nl)

Belangrijke economische ontwikkelingen en trends bij de Nederlandse architect in kaart gebracht 

Arch-Vision, een dochteronderneming van USP Marketing Consultancy, is begin 2009 van start gegaan met de European Architectural Barometer. Bij dit onderzoek worden elk kwartaal 1.200 architecten bevraagd in 6 landen (200 enquêtes per land). Ook Nederlandse architecten worden in het onderzoek ieder kwartaal bevraagd. Het onderzoek richt zich enerzijds op de conjuncturele ontwikkeling bij architecten en anderzijds op de relevante trends. Klik hier om verder te lezen over het nieuw uitgebrachte Nederland rapport.

Corporaties opgelet: innovatie op het kruispunt van Leefbaarheid, Participatie en Sociale Media 

Vorig jaar startte USP met de pilotversie van 'In Touch Stakeholders'; 1 integrale 'oplossing' voor 3 issues waar bijna alle corporaties mee worstelen: leefbare wijken, optimalisering van bewonersparticipatie en het benutten van kansen die sociale media bieden (dat wil zeggen: echte interactie i.p.v. het eenzijdig zenden van corporate informatie).

Vanuit de pilot is enorm veel nieuwe en unieke kennis opgedaan. Zo blijken er grote kansen te liggen voor integrale vernieuwing & innovatie binnen drie hierboven genoemde thema's. 'In Touch Stakeholders' is dan ook de pilotfase inmiddels ontstegen en doorontwikkeld tot een innovatief product voor woningcorporaties en/of gemeenten.  

Ook is er inmiddels een landelijke ‘In Toch Stakeholders’-benchmark opgebouwd en deze biedt een eerste doorkijk naar deze kansen. De belangrijkste zaken hieruit zijn verwerkt in dit artikel.  

Voor de productintroductie van ‘In Touch Stakeholders’ is een verhelderende YouTube-video geproduceerd:


Voor meer informatie over 'In Touch Stakeholders' belt (010-2066900) of mailt u met Martijn Verschoor.  

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom werken bij USP

USP Marketing Consultancy kenmerkt zich door een constante groei. Hiervoor zoeken we ambitieuze nieuwe collega's. Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik hier om meer te lezen over wat USP als werkgever te bieden heeft. 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Onze digitale nieuwsbrief, de UsPDATE, verschijnt 1 keer per maand en biedt u iedere maand gratis achtergronden en nieuwsfeiten op het gebied van bouwen, wonen, DHZ, inrichting en de vastgoedsector. De artikelen uit de UsPDATE zijn gebaseerd op eigen onderzoek.

Inschrijven voor de UsPDATE? Klik hier
Het UsPDATE-archief bekijken? Klik hier.

Word lid van onze LinkedIn groups  

Wilt u ook contact onderhouden met uw (branche en/of functie)collega's of netwerken met andere vakgenoten? USP heeft (mede) het initiatief genomen om enkele LinkedIn groups op te starten. Zo hebben we samen met BouwKennis de group 'BouwMarketeer' opgericht. Voor de corporatiesector is USP de group 'Corporatie & Beleid' gestart. Voor de HRM-ers in het bouwen, wonen en vastgoed is er 'BouwHRM'. 

Lid worden van 'De BouwMarketeer'? Klik hier.
Lid worden van 'Corporatie & Beleid'? Klik hier.
Lid worden van 'BouwHRM'? Klik hier.
Lid worden van 'Construction Marketing Platform'? Klik hier.