Visie op de afbouwsector

Sinds 2010 is de omvang van de renovatie- en onderhoudsector groter dan de jaarlijkse nieuwbouwvolumes. Veel werkzaamheden in de afbouwmarkt, zoals schilderen en badkamer- en keukenvervanging  kennen een grote renovatiemarkt. Hierdoor wordt zowel de absolute als de relatieve groei in de afbouwmarkt met name gedreven door de renovatiemarkt.

De Nederlandse bouw heeft een aantal flinke uitdagingen voor de boeg, zoals de vergrijzing, energiereductie en de dreigende arbeidstekorten. Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen zal er in de toekomst een stijgende vraag zijn naar meer industriële en flexibele manieren van bouwen. Dit heeft ook een grote invloed op de afbouwsector. Om de Nederlandse bestaande woningbouw te verduurzamen zullen vele bouwkundige- en installatietechnische stappen gezet moeten worden.

Leveranciers in de afbouwsector zullen de actuele marktthema’s moeten aangrijpen om gerichte concepten te ontwikkelen. De wens van de eindgebruiker is hierbij doorslaggevend. De toegevoegde waarde zit voor de eindgebruiker ten slotte aan het einde van de keten in de laatste afbouwfase.

Een veranderende markt vraagt om andere marketingstrategieën en oplossingen. Het tempo van verandering en de druk op de sector zal de komende jaren aanwezig blijven. De concurrentie wordt alsmaar scherper en een klantgerichte aanpak, een focus op marketing en een conceptuele benadering moeten niet alleen op de agenda worden gezet, maar ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Binnen dit competentiegebied heeft USP concrete ervaring opgedaan middels opdrachten voor coatingsproducenten en -distributeurs, fabrikanten in de plafond- en wandsector, fabrikanten van hang- en sluitwerk, brancheverenigingen, de keuken- en sanitair sector, uitgevers en voor vele andere organisaties binnen de afbouwsector.

Via de menustructuur aan de linkerkant van deze pagina kunt u alles lezen over de onderzoeks- & adviesdiensten die USP te bieden heeft.
Contact? Klik hier