Visie op de GWW-sector

Evenals in de ruwbouwsector stond in de GWW-sector jarenlang het product centraal en niet de klant. De afgelopen jaren is er een verschuiving gaande van product naar klant. De opdrachtgevende partijen, met name de overheid, verwachten meer en meer dat de producent een volwaardige gespreks- en kennispartner is die met innovatieve oplossingen komt. De publieke of private opdrachtgever wil geen stenen en straatmeubilair maar een straatbeeld; geen riolering maar watermanagement. Het gaat hierbij dan niet meer om een product maar om een totaalconcept/ totaaloplossing.


Er vindt dus een verschuiving plaats van korte termijn naar lange termijn denken en van een totale kostenbenadering naar een integrale kostenbenadering (inclusief onderhoud of zelfs exploitatie). Dit komt mede tot uiting in een toenemend gebruik van prestatiebestekken en andere contractvormen. Het aanbieden van zogenaamde totaalconcepten wordt dus steeds belangrijker en biedt de producent mogelijkheden om zich te onderscheiden van de concurrentie, die steeds heviger wordt (veel kleinere bedrijven worden of zijn inmiddels overgenomen door de grotere spelers op de markt).


Binnen dit competentiegebied heeft USP concrete ervaring opgedaan middels opdrachten voor producenten actief in de GWW-sector, aannemers, brancheverenigingen, kennisinstituten en -platforms, automatiseringsbedrijven en uitgevers.

Contact? Klik hier