Dienstverlening voor de GWW-sector

USP start iedere samenwerking met potentiële opdrachtgevers met een vrijblijvend oriënterend gesprek. Hierin wordt de problematiek en de hieruit voortkomende informatiebehoefte besproken. Indien gewenst stelt USP vervolgens een onderzoeksvoorstel op waarin de verschillende onderzoeksfasen, een tijdsplan en een kostenbegroting zijn uitgewerkt. De onderzoeken die wij binnen de ruwbouwsector uitvoeren kennen meestal de volgende onderzoeksfasen:

De dienstverlening van USP beperkt zich niet alleen tot Nederland. De afgelopen jaren hebben wij onderzoek gedaan in o.a. Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België. De typen onderzoek die wij vaak uitvoeren binnen de GWW-sector zijn de volgende:

1. Marktomvang/ marktaandeel onderzoek; bepalen hoe groot de marktsegmenten zijn waarin uw organisatie opereert en hoe groot uw marktaandeel is in deze (sub)segmenten. Dit heeft betrekking op zowel de professionele als de particuliere markt.
2. Klanttevredenheid en -loyaliteit onder voorschrijvende en opdrachtgevende partijen en onder verwerkers (veelal aannemers GWW).
3. Naamsbekendheid onderzoek van merken en producenten.
4. Imago/perceptie onderzoek; hoe zien de partijen in uw markt uw product/merk in vergelijking concurrerende producten.
5. Marktverkenning; enerzijds bepalen welke segmenten het meest interessant zijn om een nieuw product of dienst te introduceren, anderzijds kan er bij een marktverkenning gekeken worden wat de mogelijkheden zijn van een nieuwe markt voor een bestaand product of dienst (wie te benaderen en hoe).
6. Concept tests: wat is de attitude van de markt ten opzichte van een nieuw product, wat is een acceptabele prijs van het nieuwe product
7. Exclusief onderzoek. Past de onderzoeksvraag die bij u speelt niet in één van bovenstaande onderzoekstypen, dan geven wij u graag een objectief en vrijblijvend advies voor een onderzoek op maat.

Alle onderzoeken worden, net als de opzet van de onderzoeken, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever uitgevoerd. USP weet uit ervaring dat het belangrijk is gebruik te maken van de kennis binnen de organisatie van de opdrachtgever. Dit houdt concreet in dat er tijdens het onderzoek een voortdurende interactie bestaat tussen USP en het management en personeel van de opdrachtgever. Zo wordt enerzijds de kwaliteit van het onderzoek verhoogd. Anderzijds is er zo de mogelijkheid om al in een vroeg stadium eventuele barrières, die bij de latere implementatie van bevindingen kunnen optreden, weg te nemen.

Meer informatie? Klik hier