Visie op de installatie- & energiesector

Het segment installatie & energie is al één van de meest dynamische sectoren waarbinnen USP actief is. Daarnaast zal het tempo van de veranderingen en de uitdagingen, waarvoor de maatschappij deze sector stelt, de komende jaren alleen nog maar groter worden. Dit zorgt er voor dat de verschillende spelers in deze markt voor grote uitdagingen worden gesteld.

Het besef dat energieverbruik van gebouwen veel efficiënter kan en moet in het kader van duurzaam beheer van het milieu en de stijgende energieprijzen wordt steeds sterker. Ook ontwikkelingen als intelligentere (domotica), gezondere gebouwen (ventilatie) en de hogere eisen aan comfort die consumenten stellen, zorgen voor het groter worden van de installatiecomponent.

Daarnaast vindt er een verandering plaats van een technologisch gedreven naar een meer markt- en marketinggerichte sector. De concurrentie wordt alsmaar scherper en customer experience, marketing focus, conceptuele benadering moeten niet alleen op de agenda, maar ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Dit maakt de informatiebehoefte groot. Binnen het marktgebied heeft USP al veel concrete ervaring opgedaan middels opdrachten voor energieproducenten en distributeurs, producenten actief in de e- & w-installatiesector, brancheverenigingen, handelsorganisaties, uitgevers, overheidsinstanties, ingenieurs & adviseurs en grotere installateurs.

Contact? Klik hier