Visie op de overheidssector

De recessie zorgt op dit moment voor onzekerheid en bijbehorende stagnatie op de vastgoedmarkt. In veel regio’s worden minder (snel) woningen verkocht en commercieel vastgoed verhuurd. Tevens worden nieuwbouwprojecten uitgesteld vanwege de achterblijvende verkoopresultaten. Marktinformatie is daarmee nog belangrijker geworden bij het nemen van investeringsbeslissingen en in het op gang brengen van de woningmarkt.

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy, uitgevoerd onder ruim 100 gemeentelijke beleidsmedewerkers/projectleiders/hoofden ruimtelijke ordening, naar de gevolgen van de recessie op het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen en te ondernemen acties om de woningbouw te stimuleren, is naar voren gekomen dat 23% van de gemeenten een tekort aan nieuwbouwwoningen verwacht in zijn/haar gemeente. Provincies, regio’s en gemeenten plannen reeds diverse acties of hebben diverse acties ondernomen om de woningbouw te stimuleren. Er is hiervoor een mix aan maatregelen voor handen, zowel richting bedrijfsleven als richting de consument. Om de juiste mix te ontwikkelen en om de effecten van de acties te meten is marktonderzoek gewenst.

USP voert onderzoek uit, zowel direct in opdracht van provincies, regio’s en gemeenten, als in opdracht van adviesbureaus die overheidspartijen begeleiden. Daarnaast heeft USP voor een groot aantal andere partijen in de vastgoedsector (zoals woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, beheerders, makelaars, etc.) de afgelopen jaren informatie en advies mogen leveren en is daarmee dé specialist die u kan helpen bij de volgende onderzoeksvragen.

Contact? Klik hier.