Visie op de ruwbouwsector

Het segment ruwbouw (vloeren, gevels, wanden, daken, beton/cement) is de laatste jaren erg aan het veranderen. Vanuit de overheid moeten gebouwen aan steeds meer en steeds strengere eisen voldoen. Verder wordt de arbeidscapaciteit (vooral hoger gekwalificeerd personeel) steeds beperkter, zijn de omstandigheden op de bouwplaats arbo-technisch niet altijd even aantrekkelijk en komt de faalkostenproblematiek alsmaar hoger op de agenda. Dit leidt ertoe dat veel van de sector verwacht wordt: er moet sneller, efficiënter en meer gebouwd worden. Dit vergt de nodige aanpassingen van de betrokken partijen. Deze nieuwe wijze van bouwen leidt er toe dat er meer verwacht wordt van de toeleveranciers ende aannemers aangezien veel opdrachtgevers ontzorgd willen worden. De bal ligt nu veel en veel meer bij de producerende en uitvoerende partijen als het gaat om innoveren; niet alleen op het gebied van het eigen product maar ook in termen van procesintegratie.


Op dit moment heeft de economische crisis invloed op de nieuwbouwproductie van woningen: deze blijft achter bij de doelstellingen die nodig zijn voor een goede balans op de woningmarkt. Er zal echter een moment in de toekomst komen dat een inhaalslag gaat plaatsvinden, aangezien de woningmarkt op dit moment uit balans is. De inhaalslag is echter niet voor 2015 te verwachten. Als bedrijf actief in deze branche is het belangrijk om hier vroegtijdig beleid op te maken in termen van bijvoorbeeld procesoptimalisatie, opleiden van personeel, ontwikkelen van nieuwe producten, signaleren van kansen en bedreigingen en reduceren van faalkosten.


De markt eist geen product meer, maar eist veel meer een dienst, een totaalconcept, waarbij de toeleverancier of aannemer moet meedenken met de klant en met probleemoplossingen dient aan te komen (ontwerp en uitvoeringstechnisch). Dit houdt een heel andere marktbewerking in, namelijk pro-actief in plaats van reactief, waardoor de marketing in deze sector een nog belangrijkere rol gaat spelen. Binnen dit competentiegebied heeft USP concrete ervaring opgedaan middels vele opdrachten voor producenten actief in de bouwsector (vloeren, gevels, wanden, daken, beton/cement), aannemers, brancheverenigingen, handelsorganisaties, uitgevers, automatiseringsbedrijven en kennisinstituten.


Contact? Klik hier