Laatste nieuws

Consument nog niet overtuigd van gebruik duurzame klusmaterialen

Datum: 2013-03-14 12:26:00

Rotterdam, 12 maart 2013 – Zowel in supermarkten als in bouwmarkten is de afgelopen jaren meer aandacht besteed aan duurzame producten. Zo zijn in GAMMA vestigingen bepaalde producten van het Klus Bewust label voorzien. Dit zijn producten in het assortiment die een bewuste keus zijn op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid. Er lijkt echter nog geen breed gedragen overtuiging onder consumenten te zijn om in de bouwmarkt altijd te kiezen voor duurzame alternatieven. USP Marketing Consultancy vroeg ruim 500 consumenten in een online onderzoek naar hun keuze en motivatie voor de aanschaf van duurzame klusproducten en materialen.

Download artikel | Doorsturen

Invloed van architecten neemt verder af

Datum: 2013-03-14 09:54:39

Rotterdam, 14 maart 2013 – Door nieuwe samenwerkingsvormen in de bouw zijn de rollen van de partijen die betrokken zijn bij het ontwerp- en bouwproces aan verandering onderhevig. Volgens voorschrijvers is in de afgelopen vijf jaar met name de rol van de hoofdaannemer en de opdrachtgevers in het ontwerpen bouwproces groter geworden en zal deze ook in de komende vijf jaar toenemen. De rol van de architecten is volgens de voorschrijvers kleiner geworden en dit zal ook in de komende jaren het geval zijn. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in het vierde kwartaal van 2012 is uitgevoerd onder 83 adviseurs en voorschrijvers.

Download artikel | Doorsturen

Meerjarige onderhoudscontracten hebben de toekomst in de bouw

Datum: 2013-03-07 10:36:08

Rotterdam, 7 maart 2013 – Meerjarige onderhoudscontracten komen steeds vaker voor in de bouwsector. Deze nieuwe manier van werken levert veel voordelen op voor alle betrokken partijen. Met name in de installatiesector wordt veel gewerkt onder deze contractvorm. Ook voor de komende jaren wordt door de uitvoerende partijen in de bouw een verdere groei van deze vorm van onderhoud verwacht. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in januari 2013 is uitgevoerd onder ruim 300 uitvoerende partijen in de bouwsector.  

Download artikel | Doorsturen

Consumenten nog onbekend met warmtepompen

Datum: 2013-03-07 11:01:34

Rotterdam, 7 maart 2013 – De bekendheid met warmtepompen is nog vrij laag. Ongeveer de helft van de consumenten heeft er wel eens van gehoord, maar inhoudelijk is men nog weinig op de hoogte van de voordelen en mogelijkheden. Deze onbekendheid resulteert ook in een laag aandeel consumenten dat de aanschaf van een warmtepomp ook daadwerkelijk overweegt. Toch is er een kleine harde kern voorlopers die interessant kan zijn voor installateurs en leveranciers. Dit blijkt uit consumentenonderzoek van USP Marketing Consultancy.  

Download artikel | Doorsturen

Huurders duidelijk minder tevreden met het binnenklimaat van hun woning dan eigenaren

Datum: 2013-03-01 10:33:23

Rotterdam, 1 maart 2013 - Als het gaat om de tevredenheid onder consumenten met het binnenklimaat van de eigen woning is er een duidelijk onderscheid waar te nemen tussen huurders en woningeigenaren. Waar 38% van de huurders het binnenklimaat met een 6 of lager beoordeeld, geeft slechts 9% van de huiseigenaren ook een dermate laag rapportcijfer. Dit blijkt uit consumentenonderzoek van USP Marketing Consultancy.

Download artikel | Doorsturen

Geschreven offertes leiden minder vaak tot een opdracht voor het

Datum: 2013-02-27 09:01:27

Rotterdam, 26 februari 2013 – De economische recessie zorgt ervoor dat het scoringspercentage van de uitgegeven offertes door bouwbedrijven onder druk staat. In vergelijking met drie jaar geleden geven veel bouwbedrijven aan dat hun scoringspercentage lager ligt. Om in deze moeilijke tijden overeind te kunnen blijven, letten de bouwbedrijven dan ook meer op hun uitgaven. Aangezien materialen een grote kostenpost zijn, vragen de bouwbedrijven hier dan ook tegenwoordig meer offertes voor aan. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in januari 2013 is uitgevoerd onder bijna 300 aannemers, gespecialiseerde aannemers en installateurs.

Download artikel | Doorsturen

Helft corporatiemedewerkers verwacht ontslagen

Datum: 2013-02-26 10:35:18

Rotterdam, 26 Februari 2013 - De corporatiesector heeft de laatste maanden weer volop in de schijnwerpers gestaan. Ook voor 2013 staan er weer de nodige uitdagingen voor de corporatiesector op het programma. Hoe kijken corporatiemedewerkers daar tegenaan? USP riep op tot het meedoen aan een online onderzoek over deze onderwerpen via allerlei kanalen, waar in totaal 420 medewerkers van verschillende corporaties gehoor aan gaven. Het beeld dat hieruit ontstaat, is dat corporatiemedewerkers nog steeds plezier hebben in hun werk. Ze geven daarvoor gemiddeld een 7,5. Echter 40% geeft aan dat het werkplezier de afgelopen twee jaar is afgenomen. Verder is bij maar liefst 63% van de corporaties de afgelopen jaren gereorganiseerd en 68% verwacht ook de komende jaren een reorganisatie. Bijna de helft van de corporatiemedewerkers verwacht dat daarbij ontslagen vallen. Ook de eigen positie is bij lange na niet zeker.

Download artikel | Doorsturen

Op woningonderhoud mag niet worden bezuinigd volgens de huurder

Datum: 2013-02-21 16:00:59

Rotterdam, 21 februari 2013 - Nu bij alle corporaties de broekriem wordt aangehaald, rijst de vraag waar een corporatie op kan bezuinigen. Den Haag roept de laatste maanden dat leefbaarheid geen kerntaak is van de corporaties. Dit terwijl (vooral de grootstedelijke) corporaties de leefbaarheid wel als kerntaak ervaren en hier ook aantoonbaar goede resultaten mee behalen (lees ook: 'Investeren in sociale samenhang werkt wel)'. Tevens worden op grote schaal nieuwbouw- en onderhoudsprojecten stilgezet door corporaties in afwachting van de verdere uitwerking van plannen. USP heeft aan de Nederlandse woonconsument gevraagd waar de corporaties de komende tijd hun pijlen op moeten richten. Huurders en woningeigenaren blijken nagenoeg dezelfde top 3 prioriteiten te hebben voor corporaties. Dit zijn namelijk onderhoud van bezit, bouwen voor laagste inkomensgroepen en duurzaamheid & energiebesparing. Woningeigenaren noemen daarnaast ook de veiligheid in de buurt. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in januari is uitgevoerd onder ruim 500 woonconsumenten. Volgende maand publiceert USP een artikel dat juist ingaat op waar huurders mogelijkheden zien om te bezuinigen.

Download artikel | Doorsturen

1 op de 5 tuinen wordt in 2013 opgeknapt

Datum: 2013-02-21 08:57:31

Rotterdam, 19 februari 2013 – Voor 2013 wordt verwacht dat circa 20% van de tuinen wordt opgeknapt en dat meer dan de helft van de plannen voor de tuin worden uitgesteld of afgesteld. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in januari 2013 is uitgevoerd onder 322 woningeigenaren in bezit van een tuin.

Download artikel | Doorsturen

Recessie dwingt aannemer meer werkzaamheden zelf uit te voeren

Datum: 2013-02-20 09:40:27

Rotterdam, 19 februari  2013 – De economische recessie heeft er voor gezorgd dat aannemers steeds meer werkzaamheden zelf uitvoeren. Het uitbesteden van werkzaamheden aan gespecialiseerde onderaannemers en installateurs komt nu veel minder vaak voor dan voor de recessie. Ook gespecialiseerde aannemers en installateurs zelf hebben hun takenpakket verbreed. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in januari 2013 is uitgevoerd onder bijna 300 aannemers, gespecialiseerde aannemers en installateurs.  

Download artikel | Doorsturen

Aanzienlijke rol adviseur bij uiteindelijke afsluiting woonverzekeringen

Datum: 2013-02-19 08:46:51

Rotterdam, 19 februari 2013 – De rol van de (hypotheek)adviseur blijkt op het gebied van woonverzekeringen minder groot te zijn in het adviestraject, dan bij het uiteindelijk afsluiten van de verzekering(en). Dit blijkt uit een enquête van USP Marketing Consultancy naar het adviestraject en het afsluiten van woonverzekeringen door Nederlandse huishoudens, die begin januari is afgenomen.

Download artikel | Doorsturen

Structureel zeer tevreden klanten bij de Betere Schilders

Datum: 2013-02-15 16:11:35

Rotterdam, 15 februari 2013 – Uit het online klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van schildersbedrijven in Nederland die zijn aangesloten bij de Betere Schilder, blijkt dat de klanten in het algemeen zeer tevreden zijn met de door hen ingehuurde schilder. Het afgelopen jaar kwam de gemiddelde beoordeling uit op een 9,0, evenals het jaar ervoor. Dit blijkt uit de metingen van SchilderKTV waarbij jaarlijks ruim 1.000 consumenten hun meningen geven over de door hen ingehuurde schilder.

Download artikel | Doorsturen

Afbouwers: rol opdrachtgevers in het ontwerp- en bouwproces zal

Datum: 2013-02-14 16:59:02

Rotterdam, 14 februari 2013 – Door verschillende ontwikkelingen in de bouw zijn de rollen van de partijen die betrokken zijn bij het ontwerp- en bouwproces aan verandering onderhevig. Volgens de afbouwers is in de afgelopen vijf jaar met name de rol van installateurs en opdrachtgevers in het ontwerp- en bouwproces groter geworden en zal deze ook in de komende vijf jaar het meest toenemen. De rol van de architecten is volgens de afbouwers kleiner geworden en zal dit ook komende jaren het geval zijn. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in het vierde kwartaal van 2012 is uitgevoerd onder 119 afbouwers.

Download artikel | Doorsturen

Meeste E-installateurs nog onvoldoende voorbereid op toekomst met LED

Datum: 2013-02-13 12:11:45

Rotterdam, 13 februari 2013 - LED zal de dominante technologie in de verlichtingsmarkt worden. Maar de meeste E-installateurs zijn hier echter nog onvoldoende op voorbereid. Ze missen vaak de kennis over de technologie zelf en de toepassingsgebieden om als volwaardige verlichtingsadviseur te kunnen optreden. Dit blijkt uit onderzoek onder E-installateurs dat USP Marketing Consultancy heeft uitgevoerd in samenwerking met het vakblad Elektropraktijk.

Download artikel | Doorsturen

Bouwsector niet te spreken over maatregelen hypotheekrenteaftrek

Datum: 2013-02-12 15:37:42

Rotterdam, 12 februari 2013 – Minister Blok is momenteel in overleg met de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet aangaande de woningmarkt. Niet alleen in de politiek, maar ook in de bouwsector bestaan gemengde gevoelens over de plannen van het kabinet. Met name de nieuwe maatregelen omtrent de hypotheekrenteaftrek worden zeer negatief ontvangen. Men ziet zelf meer heil in een verlaging van het BTW tarief en het stimuleren van de startersmarkt. Het belangrijkste is echter dat er duidelijkheid komt over wat er gaat gebeuren. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in januari 2013 is uitgevoerd onder 364 voorschrijvende en verwerkende partijen in de bouwsector.

Download artikel | Doorsturen

Consument onbewust van positionering bouwmarkten

Datum: 2013-02-04 11:07:35

Rotterdam, 4 februari 2013 – KARWEI profileert zich als de decoratieve bouwmarkt, Hornbach is er voor de ervaren klusser en GAMMA positioneert zich als de klantvriendelijke, no-nonsense doe-het-zelfmarkt. In TV commercials en reclamefolders profileren deze bouwmarkten zich ieder op eigen wijze, maar wanneer het aankomt op de bouwmarkt als aankooppunt is het onderscheid voor de Nederlandse consument vaak onduidelijk. De consument ziet weinig onderscheid tussen de verkooppunten van de bouwmarkten GAMMA, KARWEI, Hornbach, Formido en Praxis. Dit blijkt uit het WoonOmnibus onderzoek van USP Marketing Consultancy dat is uitgevoerd onder circa 500 consumenten.

Download artikel | Doorsturen

Installateur: “Opdrachtgever vaak nog onvoldoende overtuigd van meerwaarde testen en meten installaties”

Datum: 2013-02-01 09:15:48

Het testen en meten van installaties is belangrijk voor de veiligheid, levensduur en energieprestatie. Opdrachtgevers zien volgens installateurs alleen vaak de meerwaarde hiervan niet en zijn ook vaak onvoldoende op de hoogte van hun wettelijke verplichtingen. Dit blijkt uit onderzoek onder E-installateurs dat USP Marketing Consultancy heeft uitgevoerd in samenwerking met het vakblad Elektropraktijk.

Download artikel | Doorsturen

De bouw wenst meer kennis over succesfactoren ketensamenwerking

Datum: 2013-01-31 11:48:32

Rotterdam, 31 januari 2013 – Een ontwikkeling als ketensamenwerking leidt er toe dat er hogere eisen aan het huidige personeel gesteld gaan worden: lees hier meer over in dit artikel. Andersom geeft de bouwsector ook aan dat er meer kennis nodig is van zaken die ketensamenwerking succesvol kunnen laten verlopen. Communicatie met andere disciplines, automatisering van werkprocessen en contractvormen en aanbestedingen zijn na duurzaamheid, wet- en regelgeving en productinnovaties thema’s waar men in de bouw meer kennis over nodig heeft. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in het vierde kwartaal van 2012 is uitgevoerd onder 237 professionals werkzaam in de bouw en installatie.

Download artikel | Doorsturen

Meer bedrijven van plan om de BouwBeurs te bezoeken

Datum: 2013-01-29 16:16:20

Rotterdam, 29 januari 2013 – Eén op de drie bedrijven in de bouwsector is van plan om de internationale BouwBeurs in Utrecht te gaan bezoeken en 20% twijfelt nog over een bezoek. In vergelijking met de vorige editie in 2011 zijn er dit jaar meer mensen van plan de beurs te bezoeken. De slechte economische omstandigheden lijken hier een positieve bijdrage aan te leveren. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 364 personen werkzaam in de bouwsector.

Download artikel | Doorsturen

Rotterdam volgens bouwwereld ‘architectuurhoofdstad’ van Nederland

Datum: 2013-01-22 15:41:59

Rotterdam, 22 januari 2013 – De bouwwereld ziet Rotterdam als meest toonaangevende stad van Nederland als het gaat om de architectuur. Bovendien heeft Rotterdam een relatief grote voorsprong op Amsterdam, de nummer 2. Andere steden worden mondjesmaat genoemd. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in het vierde kwartaal van 2012 is uitgevoerd onder 237 professionals werkzaam in de bouw en installatie.

Download artikel | Doorsturen

Groot deel kantoorgebruikers prefereert nieuwbouw

Datum: 2013-01-21 15:30:26

Rotterdam, 21 januari 2013 - Ondanks dat er sprake is van veel leegstand op de kantorenmarkt (15,8%), gaat de voorkeur van kantoorgebruikers bij een verhuizing vaak uit naar nieuwbouw.  Circa 20% van de kantoorgebruikers (eigenaar-gebruikers en huurders) wenst de komende vijf jaar te veranderen van huisvesting. Bij een eventuele verhuizing geeft 39% aan de voorkeur te hebben voor nieuwbouw, terwijl een derde van de kantoorgebruikers geen uitgesproken voorkeur heeft voor nieuwbouw of bestaande bouw. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat is uitgevoerd onder 500 kantoorgebruikers verdeeld over heel Nederland.

Download artikel | Doorsturen

Kostenbesparing en efficiënter werken? Betrek de mening van de huurder op complexniveau!

Datum: 2013-01-17 08:51:05

Rotterdam, 17 januari 2013 – Onderzoeken op complexniveau worden vaak uitgevoerd in het kader van leefbaarheidvraagstukken. Met resultaten op complexniveau kun je echter veel meer dan je misschien in eerste instantie zou verwachten. Dit artikel laat zien dat u op vier punten door middel van complexonderzoek efficiënter, klantgerichter en kostenbesparend gaat opereren.

Download artikel | Doorsturen

Architect ziet potentie in ultra licht beton / thermisch isolerend beton

Datum: 2013-01-16 16:25:45

Rotterdam, 16 januari Architecten hebben in de afgelopen 10 jaar vooral betoninnovaties gezien op het gebied van de sterkte van het materiaal. De innovaties aan de fysische eigenschappen van beton, zoals ultra licht beton / thermisch isolerend beton hebben volgens de architect de grootste potentie voor de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in het vierde kwartaal van 2012 is uitgevoerd onder 116 architecten.

Download artikel | Doorsturen

Online verkoop DHZ artikelen nog niet spectaculair

Datum: 2013-01-16 17:41:46

Rotterdam, 16 januari 2013 - Naar schatting bedragen de totale online consumentenbestedingen in 2012 circa 10 miljard Euro. Dit is wederom een flinke stijging van zo’n 10%. Categorieën waarin het meest wordt besteed, zijn kleding, reizen, elektronica en boeken. Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder circa 500 consumenten blijkt dat 14% van de online kopers in de afgelopen 12 maanden online artikelen heeft gekocht in de categorie huis en tuin. In vergelijking met andere sectoren is dit nog zeer beperkt. Ook blijkt uit het onderzoek dat de oriëntatie op de aanschaf van deze producten anders is. Door de online kopers in deze categorie wordt relatief vaak gebruik gemaakt van offline kanalen als folders, maar ook online zoekmachines worden meer gebruikt dan ter oriëntatie op de online aankoop van andere producten.

Download artikel | Doorsturen

Senioren hechten veel belang aan zo lang mogelijk zelfstandig wonen

Datum: 2013-01-15 11:49:09

Rotterdam, 15 januari 2013 - Senioren vinden het zeer belangrijk om langer thuis te blijven wonen. De 55-plussers met een eigen woning zijn ook bereid (een deel van) de kosten daarvoor te dragen. Dit blijkt uit de WoonOmnibus, een maandelijks terugkerend onderzoek van USP Marketing Consultancy onder consumenten. Voor dit onderzoek zijn 417 consumenten van 55 jaar en ouder bevraagd. Het is uitgevoerd in opdracht van
Uneto-VNI.

Download artikel | Doorsturen

BIM-ontwikkeling onomkeerbaar

Datum: 2013-01-15 11:49:35

Rotterdam, 17  december 2012 – Vijf jaar geleden werd voorspeld dat de bouwsector vandaag de dag helemaal over zou zijn op BIM (Building Information Modelling). De huidige praktijk laat een ander beeld zien. BIM zit momenteel nog in een experimentele fase. Zoals wel vaker met dergelijke ingrijpende ontwikkelingen verloopt de transitie trager dan verwacht. Maar de ontwikkeling is onomkeerbaar. Steeds meer partijen maken de overstap en naarmate de ervaring toeneemt worden steeds meer mogelijkheden gebruikt en worden de voordelen groter. Dit blijkt uit diverse onderzoeken, welke USP Marketing Consultancy in 2012 heeft mogen uitvoeren rond het thema BIM voor opdrachtgevers als ABN AMRO, Bouwend Nederland en de vereniging FBS.

Download artikel | Doorsturen