Face-to-face interviews

Face-to-face interviews zijn persoonlijke interviews die kunnen worden afgenomen bij mensen thuis, bij bedrijven maar bijvoorbeeld ook bij openbare gelegenheden zoals winkelcentra.

Bij face-to-face interviews kunnen, wanneer gebruik wordt gemaakt wordt van ervaren enquêteurs, redelijk moeilijke vragenlijsten worden afgenomen en kan op bepaalde vragen goed worden doorgevraagd. Het grootste bezwaar tegen face-to-face interviews zijn de hoge kosten.

Deze methode is echter uitermate geschikt voor het achterhalen van informatie bij bepaalde functionarissen uit het bedrijfsleven; zeker omdat de USP-consultants over veel marktkennis beschikken waarmee snel het vertrouwen wordt gewonnen.

Meer informatie? Mail met info@usp-mc.nl