Groepsdiscussies

Onder een groepsdiscussie verstaan we een gezamenlijk vraaggesprek tussen 1 of 2 consultants en een aantal respondenten uit de doelgroep. Deze methodiek biedt de mogelijkheid om de deelnemers op elkaar te laten reageren en elkaar aan te vullen. Bovendien kan snel worden nagegaan of een opvatting door meer personen wordt gedeeld. Tenslotte kan de gespreksleider door observatie van de manier waarop men op elkaar reageert, het een en ander te weten komen over de onderlinge relaties.

Bij het groepsinterviews bestaat echter de kans op vertekening van informatie en op beïnvloeding. De aanwezigheid van bepaalde personen kan de deelnemers terughoudend maken. Bovendien is er de moeilijkheid dat sommige aanwezigen de boventoon voeren. De consultants van USP beschikken daartoe over een uitstekend inzicht in groepsdynamische processen en hebben kennis van de diverse discussietechnieken.

Meer informatie? Mail met info@usp-mc.nl