Onderzoeksmethodieken

De keuze voor een bepaalde onderzoeksmethodiek, wordt bepaald door uw specifieke informatiebehoefte en daarmee de doelstelling van uw onderzoek.

Daarom overlegt en adviseert USP met de opdrachtgever om op basis van het doel van uw onderzoek een keuze te maken voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek of een combinatie van beide methodieken. Voor het verkrijgen van een gefundeerd antwoord op uw onderzoeksvragen beschikt USP over alle moderne on- en offline onderzoeksmethodieken. USP start een onderzoekstraject met intern en extern deskresearch voor het achterhalen van de al aanwezige gegevens. Als marktspecialist in de bouw- en woonsector beschikt USP daartoe over een databank met vele relevante data en eerder verrichte onderzoeken. Onze ervaring als gevolg van deze specialisaties zorgt ervoor dat ieder onderzoeksproject zeer effectief en efficiënt kan worden opgezet. Kortweg is kwalitatief onderzoek voor ideegeneratie, oftewel om meningen, ideeën en standpunten te achterhalen. Kwantitatief onderzoek is bedoeld om de meningen, ideeën kwantitatief te onderbouwen.

Wilt u meer informatie over een bepaalde onderzoeksmethodiek, klik dan hieronder of in het linker menu voor de gewenste methode.

Kwalitatief onderzoek
1. groepsdiscussies
2. diepte interviews

Kwantitatief onderzoek
1. telefonische interviews
2. online interviews
3. schriftelijke interviews
4. face-to-face interviews
5. mysteryshopping