Concept onderzoek

Het doel van het conceptonderzoek is toetsen of de ontwikkelde nieuwe productconcepten aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. Zit je op het juiste spoor? Het onderzoek heeft naast het toetsend karakter in de eindfase toch ook nog een behoorlijk verkennend karakter. Het gaat niet alleen maar om een ja of een nee. Het gaat vooral ook om het begrijpen van het huidige gedrag en de voorkeuren van de doelgroep die hun reactie op de nieuwe concepten kunnen verklaren. Waarom vinden ze wat ze vinden? Bovendien wil je graag concrete aanknopingspunten achterhalen voor verbetering van de ontwikkelde concepten.

Concept onderzoek zorgt vooral voor effectiviteit en efficiëntie. Uiteindelijk kan er door concept onderzoek grote winst behaald worden op de volgende punten:

1. Kortere doorlooptijd van het naar de markt brengen van uw product
2. Klant is bereid meer te betalen doordat het beter aansluist op de wensen
3. Marketinginspanningen worden effectiever
4. Goede uitstraling richting eventuele andere producten

Meer informatie? Mail naar info@usp-mc.nl