Doelgroep onderzoek

Dit type onderzoek gaat specifiek in op de marktsegmenten die bewerkt worden of die men wil gaan bewerken. Over het algemeen is doelgroep onderzoek als volgt uit een te zetten:

1. Verkennend doelgroep onderzoek.
Dit is vooral gericht op het globaal in kaart brengen van uw doelgroep of doelgroepen. Het doel van deze vorm is beslissingen te kunnen nemen over keuze van doelgroepen, segmentatie, prioriteiten, type middelen en communicatiekanalen.

2. Verdiepend doelgroep onderzoek.
Deze vorm gaat in op de kennis, houding en gedrag van uw doelgroep(en), de factoren die dit beïnvloeden en op behoefte aan informatie en informatiezoekgedrag van de doelgroep. Het levert informatie op voor beslissingen over inhoud en vormgeving van de boodschap, intensiteit van de campagne, in te zetten middelen etc.

3. Toetsend doelgroep onderzoek.
Nagaan in hoeverre uitkomsten uit eerder onderzoek of theorieën en vooronderstellingen over de doelgroep voor een groot deel van de doelgroep(en) geldig zijn. Hiermee kunnen ideeën over boodschap en opzet van een campagne getoetst worden, besluiten worden genomen over de inzet van middelen en de definitieve keuze van thema's.

Meer informatie? Mail naar info@usp-mc.nl