HRM onderzoek

Human Resource Management zal de komende jaren, ingegeven door de vergrijzing en de ontgroening, zonder twijfel uitgroeien tot 1 van de belangrijkste business issues van bedrijven. De komende 30 jaar zal ons Bruto Nationaal Product verdubbelen terwijl het aantal mensen dat werkzaam is sterk zal dalen. Tel daar bij op dat mensen steeds minder willen gaan werken (balans werk-privé) het is niet moeilijk om bovenstaande statement te staven. HRM onderzoek betekent bij USP een breed palet aan arbeidsmarktgerelateerde onderzoeken. Denk aan:

1. Medewerkers tevredenheidsonderzoek.
Een bijzondere vorm van klantentevredenheid is medewerkertevredenheid. Voor het resultaat van een onderneming zijn de mentaliteit en de prestaties van de medewerkers de kern succesfactoren. De tevredenheid van de medewerkers is essentieel voor hun prestatie. USP onderzoekt binnen ondernemingen hoe het gesteld is met deze tevredenheid en draagt oplossingsrichtingen aan ter verbetering.

2. Arbeidsmarkt imago onderzoek
Kent men uw organisatie, in hoeverre willen de voor u belangrijkste wervingdoelgroepen bij u werken? Waarom wel? En waarom niet? Hoe scoort u ten opzichte van uw arbeidsmarktconcurrenten? Het gevecht om talent is weer in alle hevigheid losgebarsten en het gevecht begint met een onderscheidende positionering van uw organisatie naar uw arbeidspotentieel.

3. Arbeidsmarktcampagne (pre)test
Heeft u een arbeidsmarktcampagne laten ontwikkelen door uw communicatiebureau, maar u wilt voor een definitieve ‘go’ eerst uw campagne testen? USP kan op verschillende manieren van dienst zijn met het testen van uw campagne. Een test van uw campagne levert u onder andere de volgende waardevolle informatie op: u kunt het taalgebruik fine tunen, uw ‘pay-off’ verbeteren, u leert welke arbeidsmotieven en arbeidsvoorwaarden benadrukt moeten worden en u krijgt inzicht in hoe men het beeldmateriaal ervaart.

Meer informatie? Mail naar info@bouwhrm.nl