Imago onderzoek

Imago is het netto resultaat van alle indrukken, ervaringen, kennis, verwachtingen en gevoelens van mensen over een persoon, een groep personen, een product, een dienst, een onderneming, etc. Imago bestaat altijd uit een samenspel tussen feiten en emoties. Hierbij spelen emoties een grotere rol dan de feiten. De volgende aspecten zijn zeer belangrijk bij het uitvoeren van een succesvol onderzoek.

1. Belangrijk bij imago onderzoek is altijd de onderzoeksafbakening. Veel bedrijven maken al snel de fout te veel te willen weten. Door vooraf een duidelijke doelgroepdefinitie op te stellen is gelijk al een zeer belangrijke stap genomen.
2. De tweede stap na doelgroepdefiniëring is het bepalen van de imago-aspecten. Deze aspecten ‘laden’ het imago en zijn daarmee in een bepaalde mate van toepassing op het product, de dienst of het bedrijf. Ieder bedrijf of ieder product heeft zijn eigen kernwaarden, waarmee gelijk al de belangrijkste imago-aspecten in beeld zijn gebracht.
3. Benoem uw belangrijkste concurrenten.
4. Aan hand van de imago-aspecten kan onder verschillende doelgroepen het imago (commerciele doelgroepen) en de identiteit (onder medewerkers) in kaart worden gebracht.

Goed imago onderzoek biedt u inzicht in de kracht van uw product, dienst of organisatie, biedt u handvatten om uw product, dienst of organisatie beter te positioneren en leert u gerichter met uw doelgroep(en) te communiceren.

Meer informatie? Mail naar info@usp-mc.nl