Marktomvang bepaling

De marktomvang is voor vele organisaties van groot belang. Immers het is van belang te weten wat de eigen marktpositie is, of nog groei te realiseren is, of de eigen omzetontwikkeling in lijn ligt met de ontwikkeling van het marktvolume en wie de belangrijke concurrenten zijn qua marktaandeel. Het bepalen van de marktomvang vereist goede marktkennis. Als de structuur van een markt niet goed gekend is, is het gevaar van dubbeltellingen of vergeten subsegmenten groot. Daarnaast is marktkennis van belang bij het bepalen van marktomvang om zaken goed te kunnen interpreteren en ook rekening te houden met gaande ontwikkelingen.

Daar iedere markt weer anders is, heeft USP geen standaard methodiek. Marktomvang bepaling is maatwerk. In overleg met de opdrachtgever wordt afgestemd welke segmenten in het onderzoek te betrekken. Zeker in de bouw en installatiesector waar veel producten door veel verschillende marktpartijen worden gebruikt, is dit een essentiële stap. Daarna wordt goed gekeken naar de DMU; wie zijn de kopers en wie zijn de verwerkers. Wat gebeurt als hoofdaannemer en wat als onderaannemer. Veelal gebeurt dit door kwalitatief vooronderzoek. Middels kwantitatief onderzoek (telefonisch danwel bouwplaat metingen) wordt vervolgens data verkregen op basis waarvan analyses en extrapolaties leiden tot de marktomvang.

Meer informatie? Mail naar info@usp-mc.nl