Media/bereiksonderzoek

USP voert 2 soorten bereiksonderzoek uit: bereiksonderzoek en top-of-mind onderzoek. Bereiksonderzoek gaat uit van bereiksdefinities. Bij print is dit gemiddeld bereik en totaal bereik, bij internet praat men over het algemeen van totaal bereik, maandbereik en weekbereik van een site.

Bij bereiksonderzoek wordt gewerkt met vooraf gedefinieerde titellijsten en bij top-of-mind onderzoek kan men zelf (lege invulvelden) aangegeven welke dagbladen, internetsites, tijdschriften of vakbladen men leest/gebruikt of naar welke TV en radiozenders men luistert. Uiteraard werkt USP conform de normen van het Nederlands Uitgevers Verbond.

Afhankelijk van de doelgroepdefinities en de gebruiksmotivatie (gewoon mediagedrag of oriëntatiegedrag) kunnen marktaandelen in kaart worden gebracht voor uitgevers of andere marktpartijen. Tevens kan aan de hand van media-onderzoek bijvoorbeeld lezersprofielen worden uitgedraaid, de ideale offline/online strategie bepaald worden en tot slot kan media onderzoek uiteraard gebruikt worden door adverteerders om te bepalen waar ze hun advertentie het beste kunnen plaatsen.

Meer informatie? Mail met info@usp-mc.nl