Prijs onderzoek

Eén van de moeilijkste marketingmix elementen is de prijs. Wat vinden doelgroepen duur? Bij welk prijsniveau wordt een overstap gemaakt naar de concurrent? Wat kunnen we verkopen bij verschillende prijsniveau? Wat is het effect wanneer we de prijs gaan verhogen? USP heeft veel ervaring met dergelijke vraagstukken en heeft een model ontwikkeld om deze processen binnen haar kernmarkt inzichtelijk te maken.

Voor het bepalen van de prijsbeleving bestaat een standaard methodiek aan de hand waarvan de acceptabele prijsrange kan worden bepaald. De kern van deze methodiek wordt gevormd door personen uit de doelgroep een aantal prijzen voor te leggen, waarvan zij moeten aangeven of ze dit prijsniveau zo goedkoop vinden dat ze het niet zullen kopen, of ze de prijs goedkoop vinden, of ze de prijs duur vinden, of dat ze de prijs zo duur vinden dat ze het product niet meer kopen.

Bij prijsonderzoek bestaat het gevaar dat men aangeeft lagere prijzen te willen hebben dat men in werkelijkheid betaalt, is het verstandig ook te vragen wat men een reële prijs vindt voor reeds bestaande producten. De onderschatting (in %) kan dan gecorrigeerd worden op de bepaalde prijsrange.

Meer informatie? Mail naar info@usp-mc.nl