Over USP Marketing Consultancy

Als professionele organisatie bent u zich bewust van de waarde van informatie. Zo moet u van alles wat er in de markt speelt op de hoogte zijn. Wat is uw marktpositie? Wat zijn de actuele ontwikkelingen in de markt en wat is de invloed daarvan op de verschillende schakels in de bedrijfskolom? Welke media zet u in? Hoe veranderen de wensen van mijn klanten? Hoe past internet in dit verhaal?

Om al deze kennis te verkrijgen, praat u met klanten en collega's, leest u kranten en vakbladen. Toch ligt een belangrijk deel van de informatie niet voor het oprapen. Daarom laat u marktonderzoek uitvoeren en kiest u voor een partner welke van uw markt haar specialisatie heeft gemaakt. USP Marketing Consultancy is, als marktonderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in de bouw-, vastgoed en woonwereld. USP bestrijkt het gebied van ontwikkeling tot en met realisatie en inrichting.

Binnen onze marktsegmenten voeren wij de meeste typen gewenste onderzoeken uit en hebben we ook alle benodigde onderzoeksmethodieken ter beschikking staan.

Vanuit haar specialisatie voert USP voor met name de volgende marktpartijen onderzoek uit: projectontwikkelaars, beleggingsmaatschappijen, woningcorporaties, gemeenten, overheden, uitgevers, fabrikanten van en handelaren in ruwbouw-, afbouw-, en installatiematerialen, doe-het-zelf organisaties en fabrikanten van materialen voor de grond-, weg-, en waterbouw.