ISO gecertificeerd

USP Marketing Consultancy is sinds 2007 ISO9001 gecertificeerd en heeft in haar ISO procedures het kwaliteitsysteem voor het doen van marktonderzoek vastgelegd. In het handboek zijn de organisatie, de processen binnen het gehele onderzoekstraject en de verantwoordelijkheden gedefinieerd als ook de documentatie en registratierichtlijnen. Naast de jaarlijkse externe audit, wordt 2 maal per een interne audit uitgevoerd om te borgen dat USP conform het opgestelde kwaliteitsysteem werkt. Met het huidige kwaliteitsysteem en ISO certificering kan USP haar kwaliteit op het gebied van marktonderzoek aan haar opdrachtgevers garanderen.

USP Marketing Consunsultancy is gecertificeerd door Det Norske Veritas.