Onze werkwijze

USP start iedere samenwerking met potentiële opdrachtgevers met een vrijblijvend oriënterend gesprek. Hierin wordt de problematiek en de hieruit voortkomende informatiebehoefte besproken. Indien gewenst stelt USP vervolgens een onderzoeksvoorstel op waarin de verschillende onderzoeksfasen, een tijdsplan en een kostenbegroting zijn uitgewerkt. Na goedkeuring door de opdrachtgever wordt het contract opgesteld.

Het onderzoek wordt, net als de opzet van het onderzoek, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever uitgevoerd. Het onderzoek wordt afgesloten met een duidelijke rapportage voorzien van concrete aanbevelingen en suggesties hoe deze te realiseren, indien gewenst worden de resultaten tevens gepresenteerd. USP kan na het onderzoek, afhankelijk van de wensen, een begeleidende rol spelen in de implementatiefase van de voorgestelde verbeterrichtingen.

Tot slot is het goed om op te merken dat USP gebruik maakt van de kennis binnen de organisatie van de opdrachtgever. Dit houdt concreet in dat er tijdens het onderzoek een voortdurende interactie bestaat tussen USP en het management en personeel van de opdrachtgever. Zo wordt enerzijds de kwaliteit van het onderzoek verhoogd. Anderzijds is er zo de mogelijkheid om al in een vroeg stadium eventuele barrières, die bij de latere implementatie van bevindingen kunnen optreden, weg te nemen.

Meer informatie of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Mail dan naar info@usp-mc.nl